Insolventierecht

Ondernemen is helaas ook het bij tijd en wijle geconfronteerd worden met het faillissement van toeleveranciers of klanten. Of zit u misschien zelf in een lastige financiële situatie en wilt u niet eindeloos door de schulden worden achtervolgd?
In beide gevallen is adequaat optreden geboden.

Wanneer iemand is opgehouden met het betalen van zijn of haar schulden, kan op eigen verzoek of op verzoek van één of meerdere schuldeisers bij de rechtbank faillissement worden aangevraagd. Wanneer het faillissement een feit is kan enkel de benoemde curator over de failliete boedel beschikken.

Alleen door correct handelen voor en tijdens faillissementssituaties kan de schade worden beperkt. De specialisten van Haafkes Nijkamp & Van Gurp Advocaten weten hoe te handelen en zijn volledig op de hoogte van de actuele en specifieke regelgeving. U zoekt raad, wij geven u raad.