Contractenrecht en Aansprakelijkheidsrecht

Onze advocaten Contractenrecht en Aansprakelijkheidsrecht staan zowel het bedrijfsleven als particulieren bij. Wij schieten te hulp op het moment dat er een conflict ontstaat: aansprakelijkheid en een claim zijn dan immers snel aan de orde. Hoe dient het contract te worden geïnterpreteerd, wie draagt welke verantwoordelijkheid? Wij  helpen u bij het bepalen van uw positie om tot een goede en praktische oplossing te komen.

Van tevoren alles goed regelen is uiteraard nog beter! Wij adviseren u dan ook graag vóóraf over de inhoud van uw op te stellen contract en hoe afspraken het beste kunnen worden vastgelegd.

Bij  Haafkes Nijkamp & Van Gurp Advocaten vallen onder contracten- en aansprakelijkheidsrecht een veelvoud aan zaken, die voortkomen uit het civiele verbintenissenrecht. Bij contractenrecht gaat het om het opstellen en beoordelen van contracten inclusief de algemene voorwaarden en het voeren van procedures over de nakoming ervan. Aansprakelijkheidsrecht houdt in het adviseren en procederen over civiele aansprakelijkheidskwesties. Wij praten u graag bij in een persoonlijk gesprek.