Tarieven

Haafkes Nijkamp & Van Gurp Advocaten staat voor transparantie. Daarom ontvangt elke cliënt vooraf schriftelijk de tarieven, de declareermethode en desgewenst een schatting van de totale kosten. Ook wordt u geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen in de zaak, die kunnen leiden tot extra werk en extra kosten.

Declareermethode

De totale kosten kunnen onderverdeeld worden in honorarium en verschotten. Het honorarium is de beloning die de advocaat voor zijn werkzaamheden in rekening brengt. Hier komt nog 21% BTW bij. Verschotten zijn uitgaven die in het belang van de zaak zijn gedaan, zoals reis - en verblijfskosten, deurwaarderskosten en griffierechten. Indien gewenst kan ook een jaarcontract of kaderafspraak worden opgesteld, waarin bepaalde declaraties vooraf worden vastgelegd.

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Mensen met een relatief laag inkomen komen in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Dat betekent dat een deel van de kosten van rechtsbijstand door de overheid betaald wordt. Gesubsidieerde rechtsbijstand is vooral bedoeld voor particulieren, maar is soms ook voor kleine bedrijven (eenmanszaken) mogelijk. Haafkes Nijkamp & Van Gurp Advocaten informeert u graag of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Meer informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand kunt u ook vinden op www.rechtsbijstand.nl